Cartão de corrida

Vé a Šed

Race: Orlický Tvrďák
Rastreamento: OT2016
Categoria: MUŽI
Classificação: 1
Moving time: 8 h 48 min
Standing time: 0

Tempos de corrida

Checkpoint Classificação Tempos reais Tempos parciais
DOBÝVÁNÍ HRADU 5 Sa, 14:14:06 -
Dub 2 Sa, 07:24:16 17:10:10
Studenky-vyhlídka 2 Sa, 08:34:12 01:09:56
Kaple 1 Sa, 07:46:13 23:12:01
Kůl - Sa, 09:12:09 01:25:56
LOGICKÁ 2 1 Sa, 10:22:14 01:10:05
Zřícenina
Rybník
Vodárna 13 Sa, 15:04:07 04:41:53
Vysílač 2 Sa, 06:42:13 15:38:06
Lom
Dub
Pramen 1 Sa, 11:04:09 04:21:56
Vodárna 1 Sa, 11:30:15 00:26:06
Altán 1 Sa, 12:08:08 00:37:53
Posezení 1 Sa, 12:52:05 00:43:57
Zřícenina
Cíl 1 Sa, 13:34:02 00:41:57
Bunkr 9 Sa, 02:37:29 13:03:27
Bradlo-vrchol 5 Sx, 23:22:50 20:45:21
Rozcestí
Seník 10 Sa, 01:35:16 02:12:26
ORIENTACE 2 Sx, 23:44:57 22:09:41
ČASOVKA-start 12 Sx, 23:04:46 23:19:49
ČASOVKA-cíl 5 Sx, 23:12:48 00:08:02
Vysílač 3 Sa, 02:01:18 02:48:30
Bunkr 1 Sa, 00:11:01 22:09:43
START 1 Sx, 22:00:00 21:48:59
Bunkr 5 Sa, 02:59:37 04:59:37
LANA 6 Sa, 03:49:42 00:50:05
Hraniční vrch-vrchol 1 Sa, 04:13:50 00:24:08
Sloup 3 Sa, 04:47:54 00:34:04
Bunkr 3 Sa, 05:02:02 00:14:08
Skalka 2 Sa, 05:24:04 00:22:02
KANOE 1 Sa, 06:16:14 00:52:10
Resultados gerais

Dados pessoais

Nome: Vé a Šed