Cartão de corrida

KM Wenger team

Race: Mini Czech Adventure Race 2016
Rastreamento: Mini CZAR 2016
Categoria: MIX
Classificação: 5
Moving time: 22 min
Standing time: 0

Tempos de corrida

Checkpoint Classificação Tempos reais Tempos parciais
Kemp Jitřenka
Kalich 11 Sx, 22:09:12 -
Rozcestí 7 Sx, 22:27:14 00:18:02
Křížek 17 Sx, 23:21:13 00:53:59
Rozhledna dole 16 Sx, 23:59:22 00:38:09
Východní roh 17 Sa, 01:05:39 01:06:17
Vyhlídka
Kemp Jitřenka
Zřícenina hrady Ballymotte
Plot u věže
Lom - SV roh skalní stěny 8 Sa, 02:37:55 01:32:16
Lom - Bols kros 14 Sa, 03:54:07 01:16:12
Cesta
Kemp Jitřenka
Most
Kemp Jitřenka
Pravý břeh
Most
Levý břeh
Kemp Jitřenka
Kaple
Ohyb cesty
Jeskyňaření
Parkoviště
Kemp Jitřenka 5 Sx, 21:53:09 17:59:02
Resultados gerais

Dados pessoais

Nome: KM Wenger team