Cartão de corrida

Helleší Jiří

Race: Jesenická Stovka 2017
Rastreamento: jesenická stovka
Categoria: Muži
Classificação: 15
Moving time: -15 min
Standing time: 0

Tempos de corrida

Checkpoint Classificação Tempos reais Tempos parciais
Start - Sx, 23:00:00 -
Rejchartice - začátek 5 Sx, 23:26:55 00:26:55
Branná - náměstí 5 Sa, 01:55:09 02:28:14
Prameny 5 Sx, 23:52:51 21:57:42
Nad sv. Annou
Pekařov 5 Sa, 00:34:43 00:41:52
Tři kameny 3 Sa, 01:04:44 00:30:01
Jindřichov - střed 3 Sa, 01:22:34 00:17:50
Františkov 4 Sa, 01:45:59 00:23:25
Pěchotní srub 5 Sa, 02:27:07 00:41:08
Ramzová 4 Sa, 02:50:21 00:23:14
Vražedný potok 3 Sa, 03:04:17 00:13:56
Obří skály 4 Sa, 03:34:14 00:29:57
Šerák 4 Sa, 03:58:09 00:23:55
Keprník 5 Sa, 04:30:02 00:31:53
Sedlo pod Vřesovkou 5 Sa, 04:57:57 00:27:55
Vřesová studánka 5 Sa, 05:07:56 00:09:59
Červenohorské sedlo 5 Sa, 05:31:46 00:23:50
Klínovec 5 Sa, 05:49:50 00:18:04
Švýcarna 4 Sa, 06:41:44 00:51:54
Ovčárna 5 Sa, 07:17:34 00:35:50
Petrovy kameny 5 Sa, 07:31:31 00:13:57
Jelení studánka 5 Sa, 08:07:23 00:35:52
Ztracené kameny 4 Sa, 08:31:20 00:23:57
SKřítek 5 Sa, 08:51:17 00:19:57
Klepáčov 4 Sa, 09:11:13 00:19:56
Smrčina 5 Sa, 09:29:10 00:17:57
Sobotín 5 Sa, 09:43:07 00:13:57
Vysílač 5 Sa, 09:53:07 00:10:00
Černé kameny 4 Sa, 10:09:04 00:15:57
Zámecký park 4 Sa, 10:33:00 00:23:56
Přední Bukový - rozhledna 4 Sa, 11:04:59 00:31:59
Rejchartice - konec 15 Sa, 11:22:50 00:17:51
Městské skály 5 Sa, 11:48:47 00:25:57
Lom 5 Sa, 12:02:48 00:14:01
Kokeš 5 Sa, 12:08:43 00:05:55
U Nových Domků 7 Sx, 23:05:01 10:56:18
Koliba 6 Sx, 23:03:02 23:58:01
Cíl 15 Sx, 22:45:23 23:42:21
Resultados gerais

Dados pessoais

Nome: Helleší Jiří