Cartão de corrida

Kovářík Ondřej

Race: Jesenická Stovka 2017
Rastreamento: jesenická stovka
Categoria: Muži
Classificação: 18
Moving time: -5 min
Standing time: 0

Tempos de corrida

Checkpoint Classificação Tempos reais Tempos parciais
Start - Sx, 23:00:00 -
Rejchartice - začátek 6 Sx, 23:26:59 00:26:59
Branná - náměstí 4 Sa, 01:55:07 02:28:08
Prameny 6 Sx, 23:52:54 21:57:47
Nad sv. Annou 4 Sa, 00:11:01 00:18:07
Pekařov 6 Sa, 00:34:52 00:23:51
Tři kameny 4 Sa, 01:04:50 00:29:58
Jindřichov - střed 2 Sa, 01:18:55 00:14:05
Františkov 3 Sa, 01:42:43 00:23:48
Pěchotní srub 4 Sa, 02:26:42 00:43:59
Ramzová 5 Sa, 02:50:29 00:23:47
Vražedný potok 4 Sa, 03:04:28 00:13:59
Obří skály 5 Sa, 03:34:22 00:29:54
Šerák 5 Sa, 03:58:19 00:23:57
Keprník 4 Sa, 04:22:10 00:23:51
Sedlo pod Vřesovkou 3 Sa, 04:44:09 00:21:59
Vřesová studánka 4 Sa, 04:54:11 00:10:02
Červenohorské sedlo 4 Sa, 05:12:08 00:17:57
Klínovec 4 Sa, 05:32:19 00:20:11
Švýcarna
Ovčárna 4 Sa, 06:45:45 01:13:26
Petrovy kameny 4 Sa, 06:57:45 00:12:00
Jelení studánka 3 Sa, 07:27:40 00:29:55
Ztracené kameny 2 Sa, 07:49:40 00:22:00
SKřítek 3 Sa, 08:06:04 00:16:24
Klepáčov 1 Sa, 08:21:45 00:15:41
Smrčina 3 Sa, 08:37:31 00:15:46
Sobotín 3 Sa, 08:51:33 00:14:02
Vysílač 2 Sa, 08:59:29 00:07:56
Černé kameny 3 Sa, 09:17:22 00:17:53
Zámecký park 2 Sa, 09:39:18 00:21:56
Přední Bukový - rozhledna 3 Sa, 10:03:14 00:23:56
Rejchartice - konec 14 Sa, 10:30:43 00:27:29
Městské skály 2 Sa, 10:55:05 00:24:22
Lom 3 Sa, 11:09:04 00:13:59
Kokeš 2 Sa, 11:13:03 00:03:59
U Nových Domků 8 Sx, 23:05:04 11:52:01
Koliba 7 Sx, 23:03:04 23:58:00
Cíl 18 Sx, 22:55:09 23:52:05
Resultados gerais

Dados pessoais

Nome: Kovářík Ondřej