Cartão de corrida

Pala Mojmír

Race: Jesenická Stovka 2017
Rastreamento: jesenická stovka
Categoria: Muži
Classificação: 19
Moving time: -4 min
Standing time: 0

Tempos de corrida

Checkpoint Classificação Tempos reais Tempos parciais
Start - Sx, 23:00:00 -
Rejchartice - začátek 20 Sx, 23:36:18 00:36:18
Branná - náměstí 19 Sa, 02:57:45 03:21:27
Prameny 19 Sa, 00:10:13 21:12:28
Nad sv. Annou 19 Sa, 00:34:09 00:23:56
Pekařov 21 Sa, 01:08:03 00:33:54
Tři kameny 18 Sa, 01:47:56 00:39:53
Jindřichov - střed 16 Sa, 02:07:52 00:19:56
Františkov 16 Sa, 02:39:47 00:31:55
Pěchotní srub 19 Sa, 03:45:38 01:05:51
Ramzová 18 Sa, 04:17:33 00:31:55
Vražedný potok
Obří skály 20 Sa, 05:17:22 00:59:49
Šerák 19 Sa, 05:49:14 00:31:52
Keprník 19 Sa, 06:15:10 00:25:56
Sedlo pod Vřesovkou 18 Sa, 06:41:05 00:25:55
Vřesová studánka 17 Sa, 06:53:04 00:11:59
Červenohorské sedlo 18 Sa, 07:19:01 00:25:57
Klínovec 17 Sa, 07:56:52 00:37:51
Švýcarna 16 Sa, 08:50:42 00:53:50
Ovčárna 17 Sa, 09:34:36 00:43:54
Petrovy kameny 17 Sa, 09:56:32 00:21:56
Jelení studánka 17 Sa, 10:54:21 00:57:49
Ztracené kameny 18 Sa, 11:44:12 00:49:51
SKřítek 19 Sa, 12:16:07 00:31:55
Klepáčov
Smrčina
Sobotín
Vysílač
Černé kameny
Zámecký park
Přední Bukový - rozhledna
Rejchartice - konec 10 Sx, 23:38:19 11:22:12
Městské skály
Lom
Kokeš
U Nových Domků 18 Sx, 23:06:26 23:28:07
Koliba 19 Sx, 23:04:25 23:57:59
Cíl 19 Sx, 22:56:25 23:52:00
Resultados gerais

Dados pessoais

Nome: Pala Mojmír