Cartão de corrida

Radek Šilhák

Race: Hostýnská Osma
Rastreamento: H8
Categoria: Muži
Classificação: 2
Moving time: 10 h 29 min
Standing time: 0

Tempos de corrida

Checkpoint Classificação Tempos reais Tempos parciais
Rajnochovice
Bludný 13 Sa, 08:50:34 -
Kelčský Javorník 2 Sa, 17:42:59 08:52:25
Tesák 10 Sa, 09:42:31 15:59:32
Hostýn 4 Sa, 11:20:14 01:37:43
Jehelník 5 Sa, 10:26:19 23:06:05
Chvalčov 4 Sa, 10:48:21 00:22:02
Pod Lysinou 4 Sa, 13:07:56 02:19:35
Křídlo 5 Sa, 12:38:00 23:30:04
Ondřejovské přední skály 4 Sa, 14:07:40 01:29:40
Pardus 4 Sa, 15:11:24 01:03:44
Obřany 3 Sa, 15:43:21 00:31:57
Tesák 2 Sa, 16:41:09 00:57:48
Čerňava 2 Sa, 17:09:05 00:27:56
Rajnochovice 2 Sa, 18:28:50 01:19:45
Resultados gerais

Dados pessoais

Nome: Radek Šilhák
Nacionalidade: CZ