Cartão de corrida

Luděk Klapil

Race: Hostýnská Osma
Rastreamento: H8
Categoria: Muži
Classificação: 3
Moving time: 11 h 35 min
Standing time: 0

Tempos de corrida

Checkpoint Classificação Tempos reais Tempos parciais
Rajnochovice
Bludný 12 Sa, 08:48:53 -
Kelčský Javorník 3 Sa, 18:49:18 10:00:25
Tesák 11 Sa, 09:43:55 14:54:37
Hostýn 6 Sa, 11:36:00 01:52:05
Jehelník 7 Sa, 10:38:07 23:02:07
Chvalčov 6 Sa, 11:00:08 00:22:01
Pod Lysinou 5 Sa, 13:37:40 02:37:32
Křídlo 6 Sa, 13:03:46 23:26:06
Ondřejovské přední skály 5 Sa, 14:45:37 01:41:51
Pardus 5 Sa, 15:49:24 01:03:47
Obřany 4 Sa, 16:25:32 00:36:08
Tesák 3 Sa, 17:31:27 01:05:55
Čerňava 3 Sa, 18:06:56 00:35:29
Rajnochovice 3 Sa, 19:34:50 01:27:54
Resultados gerais

Dados pessoais

Nome: Luděk Klapil
Nacionalidade: CZ