Cartão de corrida

Hana Fojtíková

Race: Hostýnská Osma
Rastreamento: H8
Categoria: Ženy
Classificação: 20
Moving time: 18 h
Standing time: 0

Tempos de corrida

Checkpoint Classificação Tempos reais Tempos parciais
Rajnochovice
Bludný
Kelčský Javorník
Tesák
Hostýn
Jehelník
Chvalčov
Pod Lysinou
Křídlo
Ondřejovské přední skály
Pardus
Obřany
Tesák
Čerňava
Rajnochovice
Resultados gerais

Dados pessoais

Nome: Hana Fojtíková
Nacionalidade: CZ