Cartão de corrida

Monika Gemelová

Race: Hostýnská Osma
Rastreamento: H8
Categoria: Ženy
Classificação: 1
Moving time: 8 h 16 min
Standing time: 0

Tempos de corrida

Checkpoint Classificação Tempos reais Tempos parciais
Rajnochovice
Bludný 7 Sa, 08:43:36 -
Kelčský Javorník 1 Sa, 15:44:15 07:00:39
Tesák 6 Sa, 09:28:36 17:44:21
Hostýn 3 Sa, 10:53:08 01:24:32
Jehelník 4 Sa, 10:10:32 23:17:24
Chvalčov 3 Sa, 10:26:37 00:16:05
Pod Lysinou 2 Sa, 12:16:29 01:49:52
Křídlo 3 Sa, 11:48:24 23:31:55
Ondřejovské přední skály 2 Sa, 13:06:25 01:18:01
Pardus 2 Sa, 13:50:28 00:44:03
Obřany 2 Sa, 14:18:23 00:27:55
Tesák 1 Sa, 15:02:18 00:43:55
Čerňava 1 Sa, 15:16:17 00:13:59
Rajnochovice 1 Sa, 16:16:15 00:59:58
Resultados gerais

Dados pessoais

Nome: Monika Gemelová
Nacionalidade: CZ